มาตรวัด และ อื่นๆ

                เกจ์วัดความดัน

                               Yamamoto

             เกจ์วัดอุณหภูมิ

             อื่นๆ

                               ไส้ไก่ ป. ปลา

                               Stub End

                               น็อตตัวผู้+ ตัวเมีย

                               น้ำยาประสานท่อ อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย

                               กาวทาท่อ

                               เทปพันท่อ A&A

                               ยูโบลท์

                               หางปลาไหล ( ท่อสวมยาง)

                               ประเก็นยาง

                               ลูกลอย

                               แคลมป์รัดท่อ

                               เข็มขัดรัดท่อ

                               แหวนอีแปะ

                               อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการเดินระบบ ประปา, ไอน้ำ, ก๊าซ, และ น้ำมัน

 

 

 

                           ตัวอย่างงานสั่งทำ

                               ท่อระบายน้ำขนาด 60” ชุบกัลวาไนซ์

                               หน้าแปลนบอด

 

 

อุปกรณ์ระบบท่อ วัสดุเชื่อมต่อ วาล์ว © Copyright 2009, บริษัท เอส.เค. ฟิตติ้ง วาล์ว . All Rights Reserved